Strona główna
  obrzędy ludowe w literaturze

Szok Kulturowy

 • Najlepsze wypracowania oraz prace i referaty, rozprawki, a także unikalne prezentacje maturalne wraz z konspektem, Prezentacja maturalna: Obrzędy i obyczaje.
 • Już w pierwszych tekstach w literaturze Polskiej pojawiają się motywy związane z kulturą ludową, mówiące o pradawnych obrzędach i zwyczajach.
 • Obrzęd dziadów dziś już praktycznie nie istnieje, w zamian za to obchodzimy chrześcijańskie święto Zaduszek. Literatura poprzez obrazy obrzędów ludowych.Prezentację na maturę kupię-Gość: pk 14. 01. 10, 14: 57; Obrzedy i obyczaje ludowe w literaturze. Gość: pk 14. 01. 10, 15: 00; Re: Prezentację maturalną.
Polskie obrzędy ludowe jako inspiracja artystyczna w literaturze i sztuce. Do sobótkowego zwyczaju nawiązywał Jan Kochanowski komponując swój utwór.Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. i. Literatura podmiotu: 1. Kochanowski Jan, on-line], dostęp 1. 09. 2010, dostępne w internecie:

W swojej wypowiedzi chciałabym przedstawić obrzędy ludowe i ich funkcje w literaturze, które opisywane są w wielu dziełach polskiej literatury.. Tak jest w przypadku sformułowania: Obrzędy i obyczaje ludowe. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze– omów sposoby ich przedstawiania. Temat: Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze– omów sposoby ich przedstawienia i funkcje w wybranych utworach. i Literatura podmiotu:. Kup maturę o temacie: Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawienia i funkcje w wybranych tekstach.Obyczaje i obrzędy ludowe w„ Dziadach” Adama Mickiewicza, Motywy literackie-opracowania.1. Miesięcznik„ Wychowawca” – Teresa Drewka„ Kultywowanie obyczajowości religijnej i tradycji narodowej” 2. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze polskiej.Temat: Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze– omów sposoby ich przedstawienia i funkcje w wybranych utworach. Nr 13). Plan prezentacji. I trzeci temat to obrzedy i obyczaje ludowe w literaturze polskiego omów do zjawisko odwołując sie do przykładów! bibliografia. plan ramowy+ materiały.Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcję w wybranych utworach. do prezentacji dorzucam plan ramowy, bibliografiĘ.

 • Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze prezentacja. Brak zdjęcia. Dodane: 02/09/06. Wygasa: 01/12/06. Oglądano: 4873. Opis (szczegółowy):
 • Obrzedy i obyczaje ludowe w literaturze. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Obrzedy i obyczaje ludowe w literaturze.
 • Składają się na nie roczne tradycje i obrzędy kultywowane przez kolejne. Motywy ludowe w literaturze romantycznej i młodopolskiej odgrywały ważną rolę.
 • Obrzędy ludowe jako źródło różnorodnej inspiracji artystycznej. Omów temat na wybranych przykładach z literatury i innych dziedzin sztuki.
 • Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze-omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach. Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj cele.Temat: obrzĘdy i obyczaje ludowe w literaturze. Kultura ludowa, wraz ze wszystkimi zwyczajami, zarówno tymi codziennymi jak i świątecznymi, określana mianem.
 • Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 9. Obrzędy ludowe w literaturze polskiej.
 • . Obrzędy ludowe towarzyszą ludziom od zawsze. Inspiracje Renesansem i barokiem w literaturze epok późniejszych· Wszystko o realiźmie
 • . Tym razem o obrzędach i obyczajach ludowych w literaturze, motywie snu i motywie tańca. Mam nadzieję, że i te moje podpowiedzi przypadną wam.
 • Stronka bardzo fajna! ale ja potrzebuje materialow do tematu: " obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze i malarstwie" z okresu renesansu, romantyzmu i Młodej.Dziady– zwyczaj ludowy Słowian i Bałtów, wywodzący się z przedchrześcijańskich. 1 Obrzędy; 2 Zwyczaj dziadów w literaturze; 3 Dziady a chrześcijaństwo.
Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze polskiej. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze– omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych. Różne ujęcie ludowych obrzędów i obyczajów w polskiej literaturze. Obrzędy bardzo często są opisywane w licznych utworach literackich. w \" Dziadach cz. Polskie obrzędy ludowe jako inspiracja artystyczna. Odwołaj się do wybranych przykładów literatury, muzyki i sztuki. 16. Świat prowincji w opowiadaniach
. Sposób prezentacji obrzędów ludowych w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach. 12. Stosunek do piękna w filozofii, literaturze.Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze polskiej. Omów to zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów z epoki romantyzmu.W wybranych utworach literackich. Aby tego uniknąć, wystarczy poprawić np. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze– omów sposoby ich przedstawiania i fun-Różne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literackich. 28. Obrzędy ludowe w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do konkretnych przykładów.Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawienia i funkcje w wybranych tekstach. Pytania egzystencjalne w filozofii i literaturze.
. Obrzędy ludowe były natchnieniem dla twórców romantycznych (Mickiewicz)-Twórcy literatury i sztuki ludowej podkreślają szczególna role. Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej. 1. “ Dziadów” dla Mickiewicza był obrzęd ludowy zwany Dziadami, obchodzony w Dzień.
File Format: pdf/Adobe AcrobatPolskie obrzędy ludowe jako inspiracja artystyczna. Omów na wybranych przykładach literatury i sztuki. 130. Artystyczne interpretacje powstań narodowych w.Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów ich funkcje w wybranych utworach. 113. Przedstaw na wybranych przykładach sposoby prezentowania w.
Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych. Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze polskiej.Klimaszewska j. Doroczne obrzędy ludowe, w: Etnografia Polski: przemiany. Kolędowanie na Lubelszczyźnie, " Literatura Ludowa" 25: 1981, Wrocław 1986.

. Lud i ludowość jako inspiracja oraz jako temat w literaturze polskiej. “ Dziadów” dla Mickiewicza był obrzęd ludowy zwany Dziadami.

214) Obrzędy, obyczaje, wierzenia ludowe w literaturze. 215) Omów różne formy parodii ironii groteski na wybranych przykładach po 1918 roku. Dziecko w tradycyjnym obrzędzie weselnym, „ Literatura Ludowa” 1996, nr 4/5, s. 61-73. 3. Osoby dramatu z xix-wiecznych mów zaprosinowych, „ Zeszyty Naukowe.


Otóż, mój temat prezentacji maturalnej brzmi" Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze-omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach. Obrzędów, obyczajów, wyobrażni, o czym świadczą m. In. Stylizacje ludowe w pewnych utworach literackich. Jednym z prądów oświecenia był sentymentalizm.
Przeanalizuj sposoby tworzenia takiego obrazu. 62l. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze– omów sposób ich przedstawiania i funkcję w wybranych utworach. " Polskie obrzedy ludowe jako inspiracja artystyczna" literatura i sztuka. Sprzedam prezentacje maturalna na mature z polskiego+ bibliografie+ obrazy+.
 • Ii, gdzie pokazany jest stary, ludowy obrzęd wzywania duchów. Motywy ludowe w literaturze romantycznej i młodopolskiej odgrywały ważną rolę.
 • . Prezentacja: Fascynacja obrzędami ludowymi w literaturze polskiej. Omów to zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.W kategoriach binarnych opozycji postrzega obrzędy pogrzebowe m. Majerczyk. Jeśli jednak bliżej przyjrzeć się literaturze ludowej Śmierć wygląda inaczej.
Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze– omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach. 80. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze.
Porównaj sposoby jego portretowania w utworach. 66. Obrzędy ludowe w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do konkretnych przykładów. Motyw wędrówki w literaturze. Omów różne wersje i funkcje w wybranych utworach. 9. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze– omów sposoby ich przedstawiania. Obrzędy pogrzebowe. Obrzędy weselne. Dzień Zaduszek. 1. 3 Ustna literatura ludowa. Legendy, podania, opowieści ludowe. 1. 4 Pieśni ludowe.Literatura. 1. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach. 2. Konformizm i altruizm jako różne.Obraz Boga w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach. Obrzędy ludowe w literaturze polskiej-omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.. obraz rosji w literaturze; obrzĘdy i obyczeaje ludowe w literaturze. Opracowania zbiorowe motywów i tematów literackich takie jak:Wieś, tematyka ludowa w literaturze młodej polski. Pokazał pracę chłopów, obyczaje, obrzędy, jednym słowem bogatą panoramę życia chłopów, ich związek z.97. Poetyka powieści grozy. Omów na wybranych przykładach. 98. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze– omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w.Omów problem odwołując się do literatury dwóch epok. 18. Podania, wierzenia i obrzędy ludowe jako inspiracja pisarzy różnych epok. Omów na. Znajdujemy tam fundamentalne stwierdzenie, że zwyczaje i obrzędy ludowe nigdy nie. Mimo to Osoba Jezusa pozostaje wciąż obecna w literaturze powszechnej. . Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze– omów sposoby ich przedstawiania i funkcje, odnosząc się do wybranych utworów.


Zaprezentuj temat na wybranych przykładach literackich. 27. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Polskie obrzędy i obyczaje w literaturze. 87. Ludowe obrzędy i obyczaje w literaturze. . Obrzędy ludowe jako źródło różnorodnych inspiracji artystycznych. Omów problem na wybranych przykładach z literatury i sztuki. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory literackie. 21. Kultura wsi zapisana w obrzędach ludowych. Omów, analizując utwory wybranych epok literackich. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach. 80. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej.
 • W literaturze pojawiają się tradycje i obrzędy ludowe, obyczaje, folklor, rola pejzażu, a także życie blisko natury. Na przestrzeni dziejów pojawiły się.
 • Cztery pory roku w obrzędach i podaniach ludowych, Gierała Zenon, 28, 6 zł. Książka, której treścią jest folklor. Literatura polska· Literaturoznawstwo.
 • W tym roku miałam maturę i jestem już po egzaminach ustnych Mam do sprzedania pracę z języka polskiego: Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze-omów.
 • Obraz powstania styczniowego w literaturze 46. Małżeństwa w literaturze. 47. Obrzędy i zwyczaje ludowe w literaturze polskiej. 48.
 • . Obrzędy ludowe w literaturze polskiej. Analizując i interpretując wybrane utwory z różnych epok przedstaw ich funkcje.Polskie obrzędy ludowe jako inspiracja artystyczna. Omów na wybranych przykładach literatury i sztuki. 24. Na wybranych przykładach rozważ, jak literatura.

W literaturze pojawiają się tradycje i obrzędy ludowe, obyczaje, folklor, rola pejzażu, a także życie blisko natury. Na przestrzeni dziejów

. Obrazy obrzędów ludowych w literaturze polskiej i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach (ii i Iv cz. Dziadów, ballady romantyczne. Przedstaw problem, analizując wybrane utwory literackie. 31. Kultura wsi zapisana w obrzędach ludowych. Omów, analizując utwory wybranych epok literackich.

 Archiwum
 : Szok Kulturowy
 : obrzęd chrztu starszego dziecka
 : obrzęd krwi elaine cunningham
 : obrzędy w chłopach władysława reymonta
 : obrzędy weselne bicie porcelany
 : obrzedy kościelne zielone swiatki
 : obrzedy obyczaje i tradycje-cytaty
 : obrzedy swiat wielkanocnych w niemczech Republika.pl Portal Spoecznoci Internetowych


 
Przykro nam, strona o podanym adresie nie istnieje.

Sprawd, czy wpisae poprawny adres strony, lub skorzystaj z katalogu lub wyszukiwarki.Copyright 1996 - 2006 Grupa Onet.pl SA - zobacz wszystkie serwisy »

 . : : .
Copyright (c) 2008 Szok Kulturowy | Designed by Elegant WPT